Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Partneri

Finančné inštitúcie, s ktorými spolupracujeme.

 

Aegon Slovensko

Slávičie údolie 106, 811 06 Bratislava

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

AXA pojišťovna a.s.

Kolárska 6, 811 06 Bratislava

AXA Assistance

Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha

Colonnade Insurance S.A.

Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice

ČSOB Poisťovňa a.s.

Žiškova 11, 811 02 Bratislava

Generali Poisťovňa, a.s.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Genertel Poisťovňa, a.s.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Groupama poisťovňa, a.s.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava

Komunálna poisťovňa, a.s.

Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Kooperativa poisťovňa, a.s.

Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Union poisťovňa, a. s.

Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 

UNIQA poisťovňa, a.s.

Krasovského 15, 850 00 Bratislava

Wűstenrot Poisťovňa, a.s.

Karadžičova 17, 825 22 Bratislava

 

 

VÚB Leasing, a.s.

Mlynské Nivy 1, 820 05 Bratislava

ČSOB Leasing, a.s.

Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava