Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Partneri

Finančné inštitúcie, s ktorými spolupracujeme.

Poistenie alebo zaistenie:

   

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

AXA Assistance

Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha

Colonnade Insurance S.A.

Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice

ČSOB Poisťovňa a.s.

DEFEND INSURANCE s.r.o

Žižkova 11, 811 02 Bratislava

Pribinova 4, 811 09 Bratislava

Generali Poisťovňa, a.s.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Genertel Poisťovňa, a.s.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Groupama poisťovňa, a.s.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava

Komunálna poisťovňa, a.s.

Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Kooperativa poisťovňa, a.s.

NN Životná  poisťovňa, a.s

NOVIS Poisťovňa, a.s. 

PREMIUM Insurance Company Limited

Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava

Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava

Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava

Union poisťovňa, a. s.

Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 

UNIQA pojišťovna, a.s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava

Wűstenrot Poisťovňa, a.s.

Karadžičova 17, 825 22 Bratislava

   
   

Poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov:

 

VÚB Leasing, a.s.

Mlynské Nivy 1, 820 05 Bratislava

ČSOB Leasing, a.s.

Oberbank Leasing s.r.o.

Home Credit Slovakia, a.s.

Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava

Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava

Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany