Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Kontakt

MERKURY BROKER, s.r.o.
Letná 40
040 01 Košice

IČO: 36328910

Centrála spoločnosti MERKURY BROKER, s.r.o.

Letná 40
040 01 Košice

Tel.:
055/729 58 74
055/729 58 75
Mobil:
0905 611 905
0905 611 906
0903 618 728
E-mail:
ke@merkurybroker.sk
ke@poistim.sk

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Ing. Róbert Richtárik, konateľ
mobil : 0905 611 904
e-mail: robert.richtarik@merkurybroker.sk

Ing. Marián Šmelko, konateľ
mobil: 0905 611 908
e-mail: marian.smelko@merkurybroker.sk

Obchodná kancelária Banská Bystrica

Čerešňová 1/A – areál EUROMOTOR
974 01 Banská Bystrica

Miroslava Vrbjarová, Jozef Mackovič

Mobil:
0917 989 005
E-mail:
miroslava.vrbjarova@merkurybroker.sk
bb@poistim.sk

Obchodná kancelária Brezno

Boženy Nemcověj 2
977 01 Brezno

Milan Melaga

Mobil:
0918 555 034
E-mail:
br@merkurybroker.sk
milan.melaga@merkurybroker.sk

Obchodná kancelária Gelnica

Hlavná 2
056 01 Gelnica

Miloš Kočiš

Mobil:
0915 293 777
0911 397 990
E-mail:
gl@merkurybroker.sk
gl@poistim.sk

Obchodná kancelária Kežmarok

Dr. Alexandra 52
060 01 Kežmarok

Kazimír Štefaňák, Viera Štefaňáková

Mobil:
0917 624 249
0915 938 139
0908 291 615
E-mail:
kk@merkurybroker.sk
kk@poistim.sk

Obchodná kancelária Krupina

Svätotrojičné námestie 5
963 01 Krupina

Zuzana Melagová

Mobil:
0949 138 229
E-mail:
ka@merkurybroker.sk
ka@poistim.sk

Obchodná kancelária Levoča

Vetrová 5
054 01 Levoča

Vladimír Štefaňák

Mobil:
0918 429 395
E-mail:
le@merkurybroker.sk
le@poistim.sk

Obchodná kancelária Liptovský Mikuláš

Moyzesova 9
031 01 Liptovský Mikuláš

Jana Tkáčová, Jana Frniaková, Anna Filkusová

Mobil:
0908 515 712
0905 948 102
0917 470 682

Obchodná kancelária Lučenec

Doktora Vodu 8
984 01 Lučenec

Marcela Bodorová, Mgr. Elena Urbančoková

Mobil:
0917 979 004
0904 101 211
E-mail:
lc@merkurybroker.sk
lc@poistim.sk

Obchodná kancelária Michalovce

Športová 23/B
071 01 Michalovce

Róbert Kudroč

Mobil:
0905 179 698
0918 491 140
E-mail:
mi@merkurybroker.sk
mi@poistim.sk

Obchodná kancelária Poprad

Partizánska 687/88
058 01 Poprad

Peter Jahoda

Mobil:
0903 993 393
0917 242 456
E-mail:
pp@merkurybroker.sk
pp@poistim.sk

Obchodná kancelária Poprad

Huszova 1
058 01 Poprad

Marika Krajčová

Mobil:
0948 108 288
E-mail:
pp1@merkurybroker.sk
pp1@poistim.sk

Obchodná kancelária Spišská Nová Ves

Gorkého 5
052 01 Spišská Nová Ves

Miloš Kočiš

Mobil:
0918 808 148
0911 397 990
E-mail:
sn@merkurybroker.sk
sn@poistim.sk

Obchodná kancelária Stará Ľubovňa

Námestie Sv. Mikuláša 19
064 01 Stará Ľubovňa

Mgr. Katarína Korečková

Mobil:
0917 847 314
0908 291 615
E-mail:
sl@merkurybroker.sk
sl@poistim.sk

Obchodné zastúpenie Košice

Pajorova 5
040 01 Košice

Oto Prokop

Mobil:
0905 611 907
0904 622 100
E-mail:
oto.prokop@merkurybroker.sk
oto.prokop@poistim.sk

Obchodné zastúpenie Michalová

Trosky 220/3
976 57 Michalová

Mgr. Miriam Soročinová

Mobil:
0905 233 165
E-mail:
miriam.sorocinova@merkurybroker.sk

Obchodné zastúpenie Svit

Mierová 75/24
059 21 Svit

Ivan Hauke

Mobil:
0918 536 319
E-mail:
ivan.hauke@merkurybroker.sk
ivan.hauke@poistim.sk

Centrála spoločnosti MERKURY BROKER, s.r.o.

Letná 40
040 01 Košice

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Ing. Róbert Richtárik, konateľ
mobil : 0905 611 904
e-mail: robert.richtarik@merkurybroker.sk

Ing. Marián Šmelko, konateľ
mobil: 0905 611 908
e-mail: marian.smelko@merkurybroker.sk

Obchodná kancelária Banská Bystrica

Čerešňová 1/A – areál EUROMOTOR
974 01 Banská Bystrica

Obchodná kancelária Brezno

Boženy Nemcověj 2
977 01 Brezno

Obchodná kancelária Gelnica

Hlavná 2
056 01 Gelnica

Obchodná kancelária Kežmarok

Dr. Alexandra 52
060 01 Kežmarok

Obchodná kancelária Krupina

Svätotrojičné námestie 5
963 01 Krupina

Obchodná kancelária Levoča

Vetrová 5
054 01 Levoča

Obchodná kancelária Liptovský Mikuláš

Moyzesova 9
031 01 Liptovský Mikuláš

Obchodná kancelária Lučenec

Doktora Vodu 8
984 01 Lučenec

Obchodná kancelária Michalovce

Športová 23/B
071 01 Michalovce

Obchodná kancelária Poprad

Partizánska 687/88
058 01 Poprad

Obchodná kancelária Poprad

Huszova 1
058 01 Poprad

Obchodná kancelária Spišská Nová Ves

Gorkého 5
052 01 Spišská Nová Ves

Obchodná kancelária Stará Ľubovňa

Námestie Sv. Mikuláša 19
064 01 Stará Ľubovňa

Obchodné zastúpenie Košice

Pajorova 5
040 01 Košice

Obchodné zastúpenie Michalová

Trosky 220/3
976 57 Michalová

Obchodné zastúpenie Svit

Mierová 75/24
059 21 Svit